Privacy

Deze kaart geeft in vogelvlucht inzicht in hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

 • Contactgegevens
 • Identificatiegegevens
 • Gegevens i.v.m. dienstverband
 • FinanciĆ«le gegevens
 • Gegevens i.v.m. financiĆ«le producten
 • Gezondheidsgegevens (in sommige gevallen)
 • Gegevens over strafrechtelijke feiten (in bijzondere gevallen)

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 • Adviseren en bemiddelen financieel product
 • Uitvoeren overeenkomst financieel product
 • Voldoen wettelijke verplichting (zorgplicht)
 • Marketingactiviteiten
 • Relatiebeheer
 • Versturen nieuwsberichten

Wanneer mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

 • Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met jou
 • Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten
 • Als dit toegestaan is in kader van onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wij uiteraard jouw belang in acht nemen
 • Als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

 • Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst
 • Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Hoe kun je controle uitoefenen op verwerking van jouw gegevens?

 • Informatie of wij gegevens van je verwerken
 • Inzage in jouw gegevens
 • Bezwaar tegen gebruik gegevens
 • Overdracht van gegevens
 • Aanpassen van gegevens
 • Beperking van gegevens
 • Wissen van gegevens

Let op: wij kunnen mogelijk niet in alle gevallen tegemoet komen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

Als je in juni 2018 of daarna een bezoek brengt aan ons, dan zullen we je vragen jouw gegevens te controleren. Je kunt dan ook meteen aangeven waarvoor we jouw gegevens mogen gebruiken.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

 • We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Wat moet je nog meer weten?

 • Wijzigingen van de privacy statement: op onze website vind je altijd het meest actuele statement.
 • Klachtrecht: neem contact met ons op. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

 • Antrovisie Financieel Advies
 • 0318-694606
 • www.antrovisie.nl
 • info@antrovisie.nl
 • Prinsesselaan 19
 • 6713 PX Ede Gld

Wij hebben geen functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.